Dotacje na szkolenia

Drukuj

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2015-2020 można się ubiegać o dotacje na:

  • szkolenia wewnętrzne tj. dla własnych pracowników
  • szkolenia zewnętrzne tj. szkolenia klientów/partnerów

 

POWER jest realizowany przez poszczególne województwa oraz na szczeblu krajowym.

Nabory wniosków w poszczególnych województwach są realizowane wg harmonogramów regionalnych w 2017 roku.

 

Przy spełnieniu określonych warunków, można uzyskać dofinansowanie nawet 100% wydatków.

Firma MASTERE pomaga przygotowywać wnioski aplikacyjne na projekty szkoleniowe, a także występuje w roli koordynatora projektu odpowiedzialnego za prawidłowość realizacji oraz rozliczeń wg wymagań POWER.

_________________________________________ 

© 2022 MASTERE - your partner in business