Wsparcie rozwoju eksportu

Drukuj

Na zlecenie klientów wykonujemy badania i analizy rynków zagranicznych w celu:

 • określenia popytu dla nowych produktów
 • znalezienia nowych odbiorców
 • znalezienia nowych dostawców
 • znalezienia podwykonawców
 • określenia strategii wejścia na rynek docelowy

 

Na działania te pomagamy pozyskać dotacje z programu "Paszport do eksportu"

W ramach programu przygotowujemy Plany rozwoju eksportu, które są niezbędnym etapem w procesie uzyskaniu 75% dotacji na realizację następujących działań:

 • udział w imprezach wystawienniczo-targowych w roli wystawcy
 • udział w misjach gospodarczych za granicą
 • wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych na wybranych rynkach docelowych
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzania produktów na wybrane rynki
 • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsiewzięć eksportowych
 • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku firmy i/lub wzornictwa produktów

 

Koszt przygotowania Planu rozwoju eksportu jest dofinansowany w 80%.

Pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej oraz wymianie towarów i usług.

Przeprowadzamy akcje promocyjne i kampanie marketingowe.

© 2022 MASTERE - your partner in business