ISO 45001 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników

Drukuj

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, wdrażania, auditowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 /która zastępuje standard OHSAS 18001 oraz normę PN-N-18001/

Opcjonalnie i za dodatkową opłatą, po szkoleniu oferujemy konsultacje w zakresie wdrożenia czy aktualizacji systemu zarządzania w celu uzyskania lub utrzymania certyfikatu ISO 45001

Podejmujemy się także opieki nad wdrożonym już systemem w roli Pełnomocnika ISO - szczegóły

 

Miejsce: Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Katowice, Opole, Lublin, Koszalin, Olsztyn, Kielce, Kraków, Zielona Góra, Płock

Organizujemy także szkolenia online w formie zdalnych wideokonferencji.


Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 

Adresaci szkolenia:

 • kandydaci na Pełnomocników i/lub Auditorów wewnętrznych ISO 45001 /OHSAS/PN-N-18001
 • Auditorzy ISO 9001
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • specjaliści ds. bhp i/lub ochrony środowiska
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. auditowania

 

Program szkolenia:

 • terminologia i koncepcja zintegrowanych systemów zarządzania
 • polityki i cele dotyczące bhp
 • identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy i ocena ryzyka zawodowego
 • gotowość i reagowanie na awarie oraz wypadki
 • wymagania normy ISO 45001 i porównanie z OHSAS 18001 / PN-N-18001
 • rola i obowiązki Pełnomocników oraz Auditorów wewnętrznych
 • metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • Szkolenie może być realizowane samodzielnie lub jako część większego bloku szkoleniowego

 

Warsztaty:

 • praktyczne zasady wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • planowanie auditu
 • przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
 • symulacja auditu - odgrywanie ról audorów
 • dokumentowanie niezgodności
 • przygotowanie raportu
 • spotkanie zamykajace i prezentacja wyników auditu
 • identyfikacja i analiza przyczyn niezgodności
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń auditorskich

 

Czas trwania: 2 dni

 

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Pełnomocnika i Auditora wewnętrznego ds. Systemu Zarządzania Bhp jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena: 1100 zł. netto / 1353 złotych brutto na sobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

 

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________ 

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszych sklepach:

 https://iso9001.edu.pl/Wideokonferencja-kurs-online-Auditorow-Pelnomocnikow-Systemu-Zarzadzania-Bhp-ISO-45001.html

 

https://szkolenie-iso.pl/Wideokonferencja-System-Zarzadzania-BHP-wg-normy-ISO-45001-kurs-Auditorow-Pelnomocnikow.html

 

© 2022 MASTERE - your partner in business