ISO 27001+9001 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu

Drukuj

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, wdrażania oraz wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001 oraz Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

Opcjonalnie i za dodatkową opłatą, po szkoleniu oferujemy konsultacje w zakresie wdrożenia czy aktualizacji systemu zarządzania w celu uzyskania lub utrzymania certyfikatów ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001

Podejmujemy się także opieki nad wdrożonym już systemem w roli Pełnomocnika ISO - szczegóły

 

Miejsce: Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Zielona Góra, Katowice, Lublin
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

  Organizujemy także szkolenia online w formie zdalnych wideokonferencji.

 

Adresaci szkolenia:

 • kandydaci na Auditorów wewnętrznych ISO/IEC 27001 lub ISO 9001
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • kadra kierownicza organizacji
 • Administratorzy bezpieczeństwa informacji
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. auditowania

 

Program szkolenia:

 • terminologia i koncepcja funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania
 • określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
 • identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i niezgodności
 • metody analizy i szacowania ryzyka
 • podejście procesowe do zarządzania
 • dokumentowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • polityki dotyczące jakości i bezpieczeństwa informacji
 • cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia
 • plany ciągłości działania
 • wymagania norm ISO/IEC 27001 oraz ISO 9001
 • kompetencje, rola i odpowiedzialności Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych
 • metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • omówienie przykładowej procedury auditowania

 

Warsztaty:

 • dokumentowanie wyników szacowania ryzyka
 • dokumentowanie procesów
 • tworzenie polityk i celów
 • praktyczne zasady wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • zarządzanie programem auditów
 • planowanie auditów
 • przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
 • symulacja auditu - odgrywanie ról auditorów
 • dokumentowanie niezgodności
 • przygotowanie raportu z auditu
 • spotkanie zamykajace i prezentacja wyników auditu
 • dokumentowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń auditorskich
 • case studies - analizy przypadków, identyfikacja niezgodności i podejmowanie działań zaradczych

 

Czas trwania: 2 dni

 

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 27001+9001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Cena: 1100 zł. netto / 1353 złotych brutto na osobę

 Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

 

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________ 

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszym sklepie:

   www.iso9001.edu.pl/kurs-Auditorow-Pelnomocnikow-Zarzadu-ISO-27001-9001.html

   https://szkolenie-iso.pl/ISO-27001-ISO-9001-kurs-Audytora-wewnetrznego-Pelnomocnika.html

 

© 2022 MASTERE - your partner in business