ISO 13485 + 9001 - kurs dla Auditorów wewnętrznych

Drukuj

Celem szkolenia jest:przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań norm ISO 13485 oraz ISO 9001 funkcjonujących w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, dystrybucją, projektowaniem, instalowaniem, serwisowaniem lub w jakikolwiek inny sposób uczestniczących w cyklu życia wyrobów medycznych

 

Miejsce: Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Katowice, Kraków
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 Organizujemy także szkolenia online w formie zdalnych wideokonferencji.

 

Adresaci szkolenia:

 • osoby zainteresowane poznaniem wymagań norm ISO 13485 oraz ISO 9001
 • kandydaci na Auditorów wewnętrznych
 • członkowie Zarządów, dyrektorzy, kadra kierownicza
 • pracownicy działów jakości
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów jakosci i/lub auditowania

 

Program szkolenia:

 • terminologia i koncepcja jakości
 • zasady zarządzania jakością
 • podejcie procesowe
 • określanie kontekstu organizacji i ryzyka biznesowego
 • rola i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa
 • wymagania norm ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 pod kątem auditowania
 • różnice i podobieństwa pomiędzy wymaganiami norm ISO 13485 oraz ISO 9001
 • wymagania dla producentów oraz organizacji zaangażowanych w cykl życia wyrobów medycznych
 • dokumentacja wymagana przez normy ISO 13485 i ISO 9001 oraz możliwości integracji w jeden system jakości
 • korekcje, działania korygujące i doskonalenie jakości
 • kompetencje, rola i odpowiedzialności Auditorów wewnętrznych
 • planowanie i nadzorowanie wykonywania wewnętrznych auditów jakości

Warsztaty:

 • planowanie i wykonywanie auditów wewnętrznych
 • identyfikacja i analiza przyczyn niezgodności
 • inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń

 

Czas trwania: 2 dni

 

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 13485 oraz ISO 9001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Cena: 1000 zł. netto / 1230 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

 

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy

_________________________________________________________________________________________

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszym sklepie:

https://iso9001.edu.pl/ISO-13485-ISO-9001-kurs-Auditorow-systemu-jakosci-wyrobow-medycznych.html

 

© 2022 MASTERE - your partner in business