ISO 45001 - wymagania systemu zarządzania bhp

Drukuj

Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 45001 oraz zakresem zmian jakie należy wdrożyć w funkcjonującym Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w celu jego re/certyfikacji.

 Opcjonalnie i za dodatkową opłatą, po szkoleniu oferujemy konsultacje w zakresie wdrożenia czy aktualizacji systemu zarządzania w celu uzyskania lub utrzymania certyfikatu ISO 45001.

Podejmujemy się także opieki nad wdrożonym już systemem w roli Pełnomocnika ISO - szczegóły

 

Miejsce: Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Zielona Góra, Opole, Katowice
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 Organizujemy także szkolenia online w formie zdalnych wideokonferencji.

 

Adresaci szkolenia:

 • osoby zainteresowane poznaniem wymagań normy ISO 45001
 • osoby pełniący funkcje i kandydaci na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Bhp
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad Systemem Zarządzania Bhp
 • członkowie Zarządów, dyrektorzy, kadra kierownicza
 • pracownicy służy bezpieczeństwa pracy
 • członkowie Komisji Bhp
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów zarzadzania bhp

 

Program szkolenia:

 • terminologia i pojęcia stosowane w Systemach Zarządzania Bhp wg normy ISO 45001
 • określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
 • myślenie oparte na ryzyku
 • identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
 • podejście procesowe w zarządzaniu bhp
 • zasady projektowania i dokumentowania Systemu Zarządzania Bhp
 • wymagania normy ISO 45001 z perspektywy Auditora i Pełnomocnika
 • podobieństwa i różnice pomiędzy wymaganiami ISO 45001 i OHSAS/PN-N-18001
 • wdrażanie zmian wynikających z normy ISO 45001 do funkcjonującego Systemu Zarządzania Bhp
 • polityka i cele dotyczące bhp
 • odpowiedzialność kierownictwa
 • współudział i konsultacje z pracownikami
 • zarządzanie zasobami
 • sterowanie operacyjne
 • gotowość i reagowanie na wypadki oraz awarie
 • monitoring dotyczący bezpieczeństwa pracy
 • ocena zgodności
 • ocena efektów działalności na rzecz poprawy bhp
 • narzędzia doskonalenia i poprawy skuteczności systemów bhp
 • przygotowanie do certyfikacji / re-certyfikacji

Szkolenie może być realizowane samodzielnie lub jako część większego bloku szkoleniowego

Czas trwania: 1 dzień

 

Certyfikat: uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena: 600 zł. netto / 738 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

 

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszym sklepie:

https://iso9001.edu.pl/Wideokonferencja-ISO-45001-szkolenie-online-wymagania-Systemu-Zarzadzania-Bhp.html

 

https://szkolenie-iso.pl/Wideokonferencja-ISO-45001-wymagania-systemu-zarzadzania-bhp-online.html

© 2022 MASTERE - your partner in business