ISO 9001+14001+45001/18001+22000 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników

Drukuj

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, nadzorowania, auditowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000

 Opcjonalnie i za dodatkową opłatą, po szkoleniu oferujemy konsultacje w zakresie wdrożenia czy aktualizacji systemu zarządzania w celu uzyskania lub utrzymania certyfikatów.

Podejmujemy się także opieki nad wdrożonym już systemem w roli Pełnomocnika ISO - szczegóły

 

Miejsce: Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Płock, Zielona Góra, Opole, Katowice, Lublin, Kraków
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 

Adresaci szkolenia:

 • osoby zainteresowane poznaniem wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 22000
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. ZSZ pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • kandydaci na Auditorów wewnętrznych
 • członkowie Zarządów, dyrektorzy, kadra kierownicza
 • pracownicy działów jakości, ochrony środowiska i bhp
 • technolodzy żywienia, członkowie zespołów haccp
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów zarządzania i/lub auditowania

 

Program szkolenia:

 • terminologia i koncepcja systemów zarządzania jakości, ochrony środowiska, bhp i bezpieczeństwa żywności
 • podejcie procesowe do zarządzania
 • określanie kontekstu organizacji i wpływu stron zainteresowanych
 • koncepcja myślenia opartego na ryzyku
 • identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • monitorowanie i nadzór nad krytycznymi punktami kontroli
 • identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
 • wymagania prawne
 • gotowość i reagowanie na incydenty oraz sytuacje awaryjne
 • zasady projektowania i dokumentowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • rola i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa
 • kompetencje, rola i odpowiedzialności Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników ds. ZSZ
 • wymagania aktualnych edycji norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 22000
 • dostosowania funkcjonujacego systemu zarządzania do wymagań nowych wydań norm
 • planowanie i nadzorowanie wykonywania auditów wewnętrznych ZSZ
 • przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów zarządzania wykonywanych przez kierownictwo
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • narzędzia doskonalenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Warsztaty:

 • auditowanie procesów
 • metody identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka
 • polityka i cele w zakresie jakości, ochrony środowiska, bhp i bezpieczeńśtwa żywności
 • tworzenie i zarządzanie programem auditów wewnętrznych
 • planowanie auditów
 • przygotowywanie listy pyteń kontrolnych (check list)
 • symulacja auditu
 • przygotowywanie raportu i prezentacja wyników auditu
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń Auditorów i Pełnomocników
 • case studies - przypadki auditowe, identyfikacja niezgodności i planowanie działań zaradczych

 

Czas trwania: 2 dni

 

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 22000 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Cena: 1300 zł. netto / 1599 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

 

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________ 

Zapraszamy także do naszego sklepu: www.iso9001.edu.pl 

https://szkolenie-iso.pl/ISO-22000-ISO-9001-ISO-45001-ISO-14001-kurs-Audytora-wewnetrznego-Pelnomocnika

 

© 2022 MASTERE - your partner in business