Wideokonferencja online dla Auditorów i Pełnomocników ISO 9001+14001+45001

Drukuj

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności projektowania, dokumentowania, nadzorowania, auditowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001

 

Zajęcia prowadzimy w formie zdalnych wideokonferencji online

Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

Opcjonalnie i za dodatkową opłatą, po szkoleniu oferujemy konsultacje w zakresie wdrożenia czy aktualizacji systemu zarządzania w celu uzyskania lub utrzymania certyfikatów ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001

Podejmujemy się także opieki nad wdrożonym już systemem w roli Pełnomocnika ISO 9001 - szczegóły

 

Adresaci szkolenia:

 • osoby zainteresowane poznaniem wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 /która zastępuje standard OHSAS 18001 oraz normę PN-N-18001/
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. ZSZ pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • kandydaci na Auditorów wewnętrznych
 • członkowie Zarządów, dyrektorzy, kadra kierownicza
 • pracownicy działów jakości, ochrony środowiska i bhp
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. systemów zarządzania i/lub auditowania

 

Program szkolenia:

 • terminologia i koncepcja systemów zarządzania jakości, ochrony środowiska i bhp
 • podejcie procesowe do zarządzania
 • określanie kontekstu organizacji i wpływu stron zainteresowanych
 • koncepcja myślenia opartego na ryzyku
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
 • identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
 • wymagania prawne
 • gotowość i reagowanie na wypadki oraz awarie
 • zasady projektowania i dokumentowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • rola i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa
 • kompetencje, rola i odpowiedzialności Auditorów wewnętrznych i Pełnomocników ds. ZSZ
 • wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
 • dostosowania funkcjonujacego systemu zarządzania do wymagań nowych wydań norm
 • planowanie i nadzorowanie wykonywania auditów wewnętrznych ZSZ
 • przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów zarządzania wykonywanych przez kierownictwo
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • narzędzia doskonalenia Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Warsztaty:

 • auditowanie procesów
 • tworzenie i zarządzanie programem auditów wewnętrznych
 • planowanie auditów
 • przygotowywanie listy pyteń kontrolnych (check list)
 • symulacja auditu
 • przygotowywanie raportu i prezentacja wyników auditu
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń Auditorów i Pełnomocników
 • case studies - przypadki auditowe, identyfikacja niezgodności i planowanie dziłań zaradczych

 

Czas trwania: 2 dni

 

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Cena: 1000 zł. netto / 1230 złotych brutto na osobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

 

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________ 

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszym sklepie:

https://iso9001.edu.pl/Wideokonferencja-kurs-online-Auditorow-Pelnomocnikow-ISO-9001-14001-45001.html

 

https://szkolenie-iso.pl/Wideokonferencja-kurs-Auditorow-Pelnomocnikow-ISO-9001-14001-45001.html

 

© 2022 MASTERE - your partner in business