Dotacje dla dużych przedsiębiorstw

Drukuj

Przedsiębiorstwa duże mogą korzystać z dotacji unijnych na sfinansowanie m.in. inwestycji w odnawialne źródła energii, rozwoju infrastruktury transportowej, prac badawczo-rozwojowych, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupu terenu pod budowę, budowę hal produkcyjnych, szkoleń pracowników, zakupu i wdrożenia systemów informatycznych i inne cele.

Dostępne są środki na szczeblu krajowym w ramach programów:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

_____________________