ISO 14001+45001/18001 - kurs dla Auditorów wewnętrznych

Drukuj

Celem szkolenia jest: zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001:2015 oraz Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 /która zastępuje standard OHSAS 18001 oraz normę PN-N-18001/

Miejsce: Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Katowice, Opole, Lublin, Koszalin, Olsztyn, Kielce, Kraków, Zielona Góra, Płock
Szkolenia zamknięte prowadzimy w zakładach klientów, otwarte wg HARMONOGRAMU SZKOLEŃ

 

Adresaci szkolenia:

 • kandydaci na Auditorów wewnętrznych ISO 14001 oraz ISO 45001 /OHSAS/PN-N-18001
 • Auditorzy ISO 9001
 • osoby pełniący funcje Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pragnący ugruntować swoją wiedzę
 • kandydaci na Pełnomocników ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • specjaliści ds. bhp i/lub ochrony środowiska
 • osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. auditowania

 

Program szkolenia:

 • terminologia i koncepcja zintegrowanych systemów zarządzania
 • polityki i cele dotyczące bhp oraz ochrony środowiska
 • aspekty środowiskowe, ryzyko zawodowe
 • gotowość i reagowanie na awarie oraz wypadki
 • wymagania normy ISO 14001:2015
 • wymagania normy ISO 45001:2018 i porównanie z OHSAS 18001 / PN-N-18001
 • rola i obowiązki Auditora wewnętrznego
 • metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • Szkolenie może być realizowane samodzielnie lub jako część większego bloku szkoleniowego

 

Warsztaty:

 • praktyczne zasady wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011
 • planowanie auditu
 • przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
 • symulacja auditu - odgrywanie ról audorów
 • dokumentowanie niezgodności
 • przygotowanie raportu
 • spotkanie zamykajace i prezentacja wyników auditu
 • identyfikacja i analiza przyczyn niezgodności
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • wymiana doświadczeń auditorskich

 

Czas trwania: 1 lub  dni

 

Certyfikat: warunkiem uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu końcowego (minimum 75% prawidłowych odpowiedzi). Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cena: 700 zł. netto / 861 złotych brutto na sobę

Dla szkoleń zamkniętych (na terenie zakładu pracy klienta) ceny negocjowane.

 

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________ 

Zamówienie na szkolenie można dokonać także bezpośrednio w naszych sklepach:

http://iso9001.edu.pl/ISO-45001-14001-18001-szkolenie-Auditorow-Pelnomocnikow.html 

https://szkolenie-iso.pl/ISO-45001-OHSAS-18001-ISO-14001-kurs-Audytora-wewnetrznego-Pelnomocnika.html

http://www.iso-szkolenia.com/szkolenia/iso-14001-45001-18001-kurs-auditorow-pelnomocnikow.html

© 2019 MASTERE - your partner in business